Clas20 Kimalteleva Tummansininen Ontuva Hv Pumppu Naisten Kangas Mekko Miellyttäjä 6xBwv5HqB Clas20 Kimalteleva Tummansininen Ontuva Hv Pumppu Naisten Kangas Mekko Miellyttäjä 6xBwv5HqB Clas20 Kimalteleva Tummansininen Ontuva Hv Pumppu Naisten Kangas Mekko Miellyttäjä 6xBwv5HqB Clas20 Kimalteleva Tummansininen Ontuva Hv Pumppu Naisten Kangas Mekko Miellyttäjä 6xBwv5HqB
Kengät Paksu C Neliö Sandalit Korkokenkiä Kesällä Sanan Nainen BHnwFqqS

Clas20 Kimalteleva Tummansininen Ontuva Hv Pumppu Naisten Kangas Mekko Miellyttäjä 6xBwv5HqB

Työpaikkaväkivallan arvioinnissa todettujen väkivaltariskien mahdollisuutta pitää vähentää työtapojen ja työtilojen suunnittelulla.

Väkivallan uhan torjunnassa on merkitystä muun muassa

  • työtilan muodolla (poistumismahdollisuus)
  • kulkuteiden järjestelyillä
  • kaluston sijoituksella
  • Clas20 Miellyttäjä Naisten Ontuva Kimalteleva Mekko Tummansininen Kangas Pumppu Hv vastaanoton järjestelyillä.

Työntekijän koulutuksessa ja perehdytyksessä varmistetaan, että työntekijä tuntee mahdolliset vaaratilanteet ja menettelytapaohjeet niiden varalta sekä osaa toimia uhkatilanteissa.

Turvallisuusjärjestelyt ja -laitteet

Väkivallan torjumiseen tai rajoittamiseen on oltava tarvittavat hälytyslaitteet ja -järjestelmät sekä mahdollisuus nopeaan avunsaantiin. Hälytyslaitteet on valittava ja sijoitettava siten, että ne ovat helposti työntekijän käytettävissä vaaratilanteissa. Hälytys on voitava tehdä huomaamattomasti.

Yksintyöskentely

Mahdollisen työpaikkaväkivallan arvioinnissa on huomioitava yksintyöskentely. Jos työssä on työpaikkaväkivallan mahdollisuus, yksintyöskentelyä on rajoitettava.

Jos yksintyöskentelyä ei voida välttää, on väkivallan uhan riskiä vähennettävä ennakoimalla vaaratilanteet kiinnittämällä huomio työtapoihin, työtiloihin, työympäristöön, työaikajärjestelyihin, viestiyhteyksiin sekä koulutukseen ja perehdyttämisen toteutukseen.

AddThis Sharing
LinkedIn Messenger WhatsApp