Jade Hopea Teräväkärkiset Pumppuja Naiset Meitä Zaproma Ylellisyyttä Korkokengät Kengät Korkokenkiä 15 Toimivaltaiselle Vihreä Koko 4 xw76B Jade Hopea Teräväkärkiset Pumppuja Naiset Meitä Zaproma Ylellisyyttä Korkokengät Kengät Korkokenkiä 15 Toimivaltaiselle Vihreä Koko 4 xw76B Jade Hopea Teräväkärkiset Pumppuja Naiset Meitä Zaproma Ylellisyyttä Korkokengät Kengät Korkokenkiä 15 Toimivaltaiselle Vihreä Koko 4 xw76B Jade Hopea Teräväkärkiset Pumppuja Naiset Meitä Zaproma Ylellisyyttä Korkokengät Kengät Korkokenkiä 15 Toimivaltaiselle Vihreä Koko 4 xw76B Jade Hopea Teräväkärkiset Pumppuja Naiset Meitä Zaproma Ylellisyyttä Korkokengät Kengät Korkokenkiä 15 Toimivaltaiselle Vihreä Koko 4 xw76B Jade Hopea Teräväkärkiset Pumppuja Naiset Meitä Zaproma Ylellisyyttä Korkokengät Kengät Korkokenkiä 15 Toimivaltaiselle Vihreä Koko 4 xw76B
Kengät Paksu C Neliö Sandalit Korkokenkiä Kesällä Sanan Nainen BHnwFqqS

Jade Hopea Teräväkärkiset Pumppuja Naiset Meitä Zaproma Ylellisyyttä Korkokengät Kengät Korkokenkiä 15 Toimivaltaiselle Vihreä Koko 4 xw76B

Työpaikkaväkivallan arvioinnissa todettujen väkivaltariskien mahdollisuutta pitää vähentää työtapojen ja työtilojen suunnittelulla.

Väkivallan uhan torjunnassa on merkitystä muun muassa

  • työtilan muodolla (poistumismahdollisuus)
  • kulkuteiden järjestelyillä
  • kaluston sijoituksella
  • Koko Naiset Jade Vihreä 15 Hopea Kengät 4 Korkokengät Pumppuja Meitä Korkokenkiä Teräväkärkiset Zaproma Toimivaltaiselle Ylellisyyttä vastaanoton järjestelyillä.

Työntekijän koulutuksessa ja perehdytyksessä varmistetaan, että työntekijä tuntee mahdolliset vaaratilanteet ja menettelytapaohjeet niiden varalta sekä osaa toimia uhkatilanteissa.

Turvallisuusjärjestelyt ja -laitteet

Väkivallan torjumiseen tai rajoittamiseen on oltava tarvittavat hälytyslaitteet ja -järjestelmät sekä mahdollisuus nopeaan avunsaantiin. Hälytyslaitteet on valittava ja sijoitettava siten, että ne ovat helposti työntekijän käytettävissä vaaratilanteissa. Hälytys on voitava tehdä huomaamattomasti.

Yksintyöskentely

Mahdollisen työpaikkaväkivallan arvioinnissa on huomioitava yksintyöskentely. Jos työssä on työpaikkaväkivallan mahdollisuus, yksintyöskentelyä on rajoitettava.

Jos yksintyöskentelyä ei voida välttää, on väkivallan uhan riskiä vähennettävä ennakoimalla vaaratilanteet kiinnittämällä huomio työtapoihin, työtiloihin, työympäristöön, työaikajärjestelyihin, viestiyhteyksiin sekä koulutukseen ja perehdyttämisen toteutukseen.

AddThis Sharing
LinkedIn Messenger WhatsApp