Nilkkalenkki Korkokengät Kengät Puolue Punaisella Pyöreä Naisten Pumput Alustan Sametilla Samsay Tikari Hääpuku Varvas wSYT80 Nilkkalenkki Korkokengät Kengät Puolue Punaisella Pyöreä Naisten Pumput Alustan Sametilla Samsay Tikari Hääpuku Varvas wSYT80 Nilkkalenkki Korkokengät Kengät Puolue Punaisella Pyöreä Naisten Pumput Alustan Sametilla Samsay Tikari Hääpuku Varvas wSYT80 Nilkkalenkki Korkokengät Kengät Puolue Punaisella Pyöreä Naisten Pumput Alustan Sametilla Samsay Tikari Hääpuku Varvas wSYT80 Nilkkalenkki Korkokengät Kengät Puolue Punaisella Pyöreä Naisten Pumput Alustan Sametilla Samsay Tikari Hääpuku Varvas wSYT80
Kengät Paksu C Neliö Sandalit Korkokenkiä Kesällä Sanan Nainen BHnwFqqS

Nilkkalenkki Korkokengät Kengät Puolue Punaisella Pyöreä Naisten Pumput Alustan Sametilla Samsay Tikari Hääpuku Varvas wSYT80

Työpaikkaväkivallan arvioinnissa todettujen väkivaltariskien mahdollisuutta pitää vähentää työtapojen ja työtilojen suunnittelulla.

Väkivallan uhan torjunnassa on merkitystä muun muassa

  • työtilan muodolla (poistumismahdollisuus)
  • kulkuteiden järjestelyillä
  • kaluston sijoituksella
  • Varvas Alustan Samsay Hääpuku Korkokengät Punaisella Nilkkalenkki Sametilla Pumput Puolue Kengät Naisten Pyöreä Tikari vastaanoton järjestelyillä.

Työntekijän koulutuksessa ja perehdytyksessä varmistetaan, että työntekijä tuntee mahdolliset vaaratilanteet ja menettelytapaohjeet niiden varalta sekä osaa toimia uhkatilanteissa.

Turvallisuusjärjestelyt ja -laitteet

Väkivallan torjumiseen tai rajoittamiseen on oltava tarvittavat hälytyslaitteet ja -järjestelmät sekä mahdollisuus nopeaan avunsaantiin. Hälytyslaitteet on valittava ja sijoitettava siten, että ne ovat helposti työntekijän käytettävissä vaaratilanteissa. Hälytys on voitava tehdä huomaamattomasti.

Yksintyöskentely

Mahdollisen työpaikkaväkivallan arvioinnissa on huomioitava yksintyöskentely. Jos työssä on työpaikkaväkivallan mahdollisuus, yksintyöskentelyä on rajoitettava.

Jos yksintyöskentelyä ei voida välttää, on väkivallan uhan riskiä vähennettävä ennakoimalla vaaratilanteet kiinnittämällä huomio työtapoihin, työtiloihin, työympäristöön, työaikajärjestelyihin, viestiyhteyksiin sekä koulutukseen ja perehdyttämisen toteutukseen.

AddThis Sharing
LinkedIn Messenger WhatsApp