Kengät Koko Korkokenkiä Pumput 15 Teräväkärkiset punainen Muodollinen Meille Juhlakengät 4 Musta Tikari Fsj Mekko Naisten BAxIwp

Päihdehaittojen ennaltaehkäisy

Päihdeongelmien ennaltaehkäisy työpaikoilla on osa työsuojelua ja työhyvinvoinnin edistämistä. Siihen kuuluvat ennen kaikkea päihdeasioista tiedottaminen ja koulutus.

Työpaikan oma päihdeohjelma tai muut yhteiset pelisäännöt tukevat ongelmien ennaltaehkäisyä ja varautumista mahdollisiin pulmatilanteisiin. Myös työterveyshuollolla on ennaltaehkäisevä rooli. Tärkeintä on kuitenkin se, että päihdeasioista voidaan keskustella työpaikalla avoimesti ja että kaikilla on valmius ja halu tarvittaessa auttaa ja tukea työtovereitaan.

LÄHTÖKOHTIA ENNALTAEHKÄISYYN

Päihteet eivät ole oma maailmansa

Päihteidenkäyttö ei muodosta mystistä, muusta elämästä irrallista kokonaisuutta, vaan se on monin tavoin kytköksissä arkielämään. Esimerkiksi alkoholin riskikulutus voi uniongelmien, masentuneisuuden ja lisääntyneen sairastavuuden kautta vähentää työhyvinvointia. Toisaalta lisääntynyt työhyvinvointi taas ennaltaehkäisee usein päihdehaittoja.

Päihdehaittojen ennaltaehkäisyä on helpointa käsitellä, kun se kytketään osaksi laajempia kokonaisuuksia. Alkoholista voi puhua työpaikalla vaikkapa TYHY/TYKY -toiminnan yhteydessä, tai liikunta- tai virkistyspäivänä – yhtenä työhyvinvointitekijänä muiden joukossa.

Lähestymistavalla on kaksi etua. Kun päihteiden käsittely on osa muuta työhyvinvointia, on paljon helpompi tehdä ratkaisuja tarvittavista toimista realistiselta pohjalta. Lisäksi tällä tavalla päihteet – erityisesti alkoholi – eivät vaikuta yhtä suurelta tabulta kuin aiemmin ja keskustelun käynnistäminen ja ihmisten havahduttaminen näkemään mahdolliset ongelmat on helpompaa.

Päihdehaittojen ennaltaehkäisy on työsuojelua

Valitettavan usein päihdehaittoihin aletaan työpaikalla kiinnittää huomiota vasta läheltä piti -tilanteen jälkeen. Koska päihteet luonnollisesti voivat olla merkittävä työturvallisuusriski, on tärkeää, että päihdehaittojen ennaltaehkäisyä käsitellään myös osana työsuojelua. Tällä tavalla alkoholin tabuluonnetta pelkkänä yksityisasiana voidaan vähentää. Työsuojelutoiminnalle on myös olemassa erittäin hyvät valmiit toimintamallit, joita seuraten on helpompi edetä myös päihteiden tapauksessa esimerkiksi riskien arvioinnissa.

Ennaltaehkäisy on enemmän kuin ennakointia
Pyöreä Solki Allhqfashion Pu Sininen Kiinteä Pumput kengät Korkokengät Toe Suljettu Naisten I1qq6H

Päihdehaittojen ennaltaehkäisyn ajatellaan joskus tarkoittavan ongelmatilanteisiin varautumista ja varhaisempaa puuttumista päihdeongelmiin. Kumpikin asia on tärkeä, mutta ennaltaehkäisyä ne eivät oikeastaan ole. Ennaltaehkäisyä on se toiminta, jota voidaan – ja jota kannattaa – tehdä, ennen kuin minkäänlaisia ongelmia on ilmennytkään, ja jolla tähdätään siihen että ongelmia ei edes tule. Ero on kuin maanpuolustuksella ja diplomatialla: ensimmäisessä varaudutaan kriiseihin, jälkimmäisellä pyritään siihen, ettei niitä koskaan tulisikaan.

Tehokas ennaltaehkäisy on tasapuolista

Ennaltaehkäisevä toiminta, esimerkiksi päihdeasioista tiedottaminen, kannattaa aina kohdistaa koko henkilöstöön esimiehet mukaan lukien. Tämä on perusteltua, koska päihdehaittojen ilmeneminen on mahdollista kaikissa työntekijäryhmissä. Esimiesten mukanaolo myös vähentää työntekijöiden ajatuksia siitä, että kyse olisi vain työnantajan kontrollipolitiikasta. Mikä tärkeintä, sellainen päihteisiin liittyvä toiminta, joka kohdistuu vain johonkin tiettyyn henkilöstöryhmään, koetaan yleensä kyseistä ryhmää vahvasti leimaavaksi, mikä saattaa käytännössä tuhota kaiken tuon ryhmän aidon sitoutumisen yhteisiin tavoitteisiin.

Tehokas ennaltaehkäisy perustuu yhteistyöhön

Työnantajalla ja esimiehillä on päihteisiin työpaikalla liittyvissä ongelmatilanteissa oikeus ja velvollisuus tehdä ratkaisut vaikeissa tilanteissa tarvittaessa yksinkin. Ennaltaehkäisevä toiminta on kuitenkin tehokkaimmillaan silloin, kun sen toteuttamisesta voidaan sopia aidosti yhteistyössä kaikkien työpaikan avaintoimijoiden – niin esimiesten, työsuojeluhenkilöstön kuin luottamusmiestenkin – kesken. Näin kaikki sitoutuvat yhteisiin tavoitteisiin. Tehokas ennaltaehkäisy on kaikkien osapuolten etu.

Pyöreä Korkokenkiä Nude Solki Qupid Nupukista 244 Varvas Kengät Vetoketjulla Kaivannon Nilkkaremmit Naisten qAHtxwXp

 

MIKSI ENNALTAEHKÄISYÄ TARVITAAN?
Naisten Pumput Korkokengät Alhainen Muotitietoinen Luistaa Cybling Toimistoalan Kengät Seksikäs Alkuun Musta Stiletto Teräväkärkiset RwTda
TYÖPAIKAN PÄIHDEOHJELMA ENNALTAEHKÄISIJÄNÄ
TUNNE TILANNE – ASETA TAVOITTEET
KOULUTUS JA TIEDOTUS Teräväkärkiset Fsj Musta Pumput Muodollinen 15 4 Meille Koko Tikari Juhlakengät Korkokenkiä punainen Naisten Mekko Kengät
Juhlakengät Teräväkärkiset Muodollinen Pumput Kengät Koko Tikari 4 Musta Meille Korkokenkiä Mekko Naisten Fsj punainen 15 RAKENTAVA KESKUSTELU PÄIHTEISTÄ
Tarina Kantapääkiila Osoittavat Lf40204 Strappy Sandaalit Ilta Sydän Musta Piikit Sininen Punk 6wwxqZ4S

4 Juhlakengät Muodollinen Mekko Fsj Tikari Kengät punainen Musta 15 Teräväkärkiset Meille Korkokenkiä Koko Pumput Naisten  

HUUGO on osa Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n toimintaa. Tästä pääset EHYT ry:n Matalat Pyöreä Riverberry Selin Varvas Pumppu Patenttia Kissanpentu Rubiini Naisten Nude PEEqFxX.
    Kengät Koko Korkokenkiä Pumput 15 Teräväkärkiset punainen Muodollinen Meille Juhlakengät 4 Musta Tikari Fsj Mekko Naisten BAxIwp Kengät Koko Korkokenkiä Pumput 15 Teräväkärkiset punainen Muodollinen Meille Juhlakengät 4 Musta Tikari Fsj Mekko Naisten BAxIwp Kengät Koko Korkokenkiä Pumput 15 Teräväkärkiset punainen Muodollinen Meille Juhlakengät 4 Musta Tikari Fsj Mekko Naisten BAxIwp Kengät Koko Korkokenkiä Pumput 15 Teräväkärkiset punainen Muodollinen Meille Juhlakengät 4 Musta Tikari Fsj Mekko Naisten BAxIwp Kengät Koko Korkokenkiä Pumput 15 Teräväkärkiset punainen Muodollinen Meille Juhlakengät 4 Musta Tikari Fsj Mekko Naisten BAxIwp
    Lady Yksivärinen Pumput Korkokengät Toimisto Vimisaoi Pu Stiletto Vaarin Häät Naisten Juhlamekko Valkoinen Kengät qT4nCW0 Nine West Tatiana Tatiana Nine West Naisten Nine Tatiana Naisten Naisten Nine West qgZxZAEwd